Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi - Hình Quần Lân _ Túc Xuân Lễ

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi - Hình Quần Lân _ Túc Xuân Lễ

Trí tuệ kinh doanh và lý thuyết trò chơi - Hình Quần Lân _ Túc Xuân Lễ

Tác giả:
Thể loại: tư duy kinh doanh

Bình luận
Loading...