Tiền không phải là vấn đề (Bob Proctor)

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tiền không phải là vấn đề (Bob Proctor)

Tiền không phải là vấn đề (Bob Proctor)

Tác giả:
Thể loại: tư duy kinh doanh

Bình luận
Loading...