The Magic of Thinking Big - David J. Schwartz

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

The Magic of Thinking Big - David J. Schwartz

The Magic of Thinking Big - David J. Schwartz

Tác giả:

Bình luận
Loading...