Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán

Tài liệu tập huấn kỹ năng đàm phán

Tác giả:

Bình luận
Loading...