Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - Og Mandino

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - Og Mandino

Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới - Og Mandino

Tác giả:

Bình luận
Loading...