IQ trong trọng nghệ thuật thuyết phục - Kurt W. Mortensen

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

IQ trong trọng nghệ thuật thuyết phục - Kurt W. Mortensen

IQ trong trọng nghệ thuật thuyết phục - Kurt W. Mortensen

Tác giả:

Bình luận
Loading...