Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi

Đừng bao giờ đi ăn một mình - Keith Ferrazzi

Tác giả:
Thể loại: quản trị

Bình luận
Loading...