Brand Royalty - How The World’s Top 100 Brands Thrive _ Survive - Matt Haig

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Brand Royalty - How The World’s Top 100 Brands Thrive _ Survive - Matt Haig

Brand Royalty - How The World’s Top 100 Brands Thrive _ Survive - Matt Haig

Tác giả:

Bình luận
Loading...