Brand Failures - The Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes of All Time - Matt Haig

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Brand Failures - The Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes of All Time - Matt Haig

Brand Failures - The Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes of All Time - Matt Haig

Tác giả:

Bình luận
Loading...