Bí Mật Trị Vì Vương Quốc và Quản Lý Công Ty - Seldon Bowles

Xin chào! Tôi là Nguyễn Văn Luyến.

Hiện đang là CEO của công ty BTC, Người sáng lập nên thương hiệu BTCCORP.

Bí Mật Trị Vì Vương Quốc và Quản Lý Công Ty - Seldon Bowles

Bí Mật Trị Vì Vương Quốc và Quản Lý Công Ty - Seldon Bowles

Tác giả:

Bình luận
Loading...